Yong Pin Hao Chinese Sheng Pu-erh tea cake in white packaging with red characters and a green dragon

Yong Pin Hao 385g Bing - 2005 Sheng Pu-erh

Regular price $ 80.00